Om panelist.se

Om oss

Panelist.se är en panel som ägs och administreras av Stoswe.


Stoswes hemsida finner du här.

Hur går det till?

Som medlem i panelen får du frågeformulär via e-post. Varje undersökning består av ett antal frågor inom olika områden. När du besvarat en undersökning erhåller du poäng som du sedan kan växla in mot exempelvis Superpresentkort, skänka till välgörande ändamål, växla in mot biobiljetter etc.


Du kan även uppge en förening eller organisation som du vill att panelist.se ska skänka en del av överskottet till. Din egen belöning kan du självklart välja att skänka till samma förening eller organisation.


Vanligtvis tar en undersökning mellan 3-15 minuter att slutföra. Ersättningen baseras på hur lång tid undersökningen beräknas ta att slutföra. 


Det förekommer även att vi via panelen rekryterar personer till djupintervuer, fokusgrupper, provsmakningar eller produkttester. Självklart får man även ersättning för medverkan i dessa. 

Anonymitet

Dina svar behandlas anonymt, ingen kommer att se vad just du har svarat. Inkomna svar slås ihop med andra svar. Att delta i en undersökning är frivilligt och vi lämnar aldrig ut din e-postadress eller andra uppgifter om dig till tredje part.


Vi följer de etiska regler för marknadsundersökningsföretag som utformats av European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) och den internationella handelskammaren ICC. 

Support

Har du frågor om panelist.se går det bra att kontakta oss via följande e-postadress:

info@panelist.se


1.


Bli medlem i vår panel

2.


Svara på undersökningar via mobil, läsplatta eller dator

3.


Tjäna poäng för varje besvarad undersökning

4.


Växla in dina poäng mot exempelvis presentkort eller skänk till vägörande ändamål